Желаем ти здравето на скалите

Желаем ти здравето на скалите,
дълголетието на орлите,
младостта на елите
и на всичките банки парите!