Честит юбилей!

Честит юбилей!
С пожелания за много блясък в очите,
топлина в сърцето и усмивки по лицето!