Добър приятел ще запомни рождения ти ден

Добър приятел ще запомни рождения ти ден. Един невероятен приятел ще забрави на колко години ставаш!