Една свещичка ще запалим в повече!

Една свещичка ще запалим в повече!
Една сълза в очите ти ще заблести!
Не смятай, че с година си остаряла,
ти просто повече си помъдряла!