Със теб на юбилея ще бъда, мила!

Със теб на юбилея ще бъда, мила!
Не там, а в твоето сърце!
Аз знам, че няма никде сила,
от мене да те вземе, да те отнесе!