На твоя юбилей

На твоя юбилей, сърцето ти дарявам, защото ти доказа с всичките години,
че може да обичаш, прощаваш и почиташ!