Честит рожден ден мило дете!

Честит
рожден ден
мило дете!